Artykuł: Własne pieniądze – wyzwanie czy zagrożenie?

Zapraszamy do przeczytania artykułu "Własne pieniądze – wyzwanie czy zagrożenie?", autorstwa Piotra Kubarewicza, zamieszczonego w czasopiśmie "Społeczeństwo dla Wszystkich" – nr 1(47) 2013.

Skan artykułu dostępny poniżej.

1 strona artykułu2 strona artykułu

Dodaj komentarz