„Jak odnaleźć się na rynku pracy” – warsztaty dla pracowników ZAZ

 

W dniach: 04.06.2014 r. i 06.06.2014 r. pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu, uczestniczyli w grupowej poradzie zawodowej zorganizowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filii w Biskupcu.

Zajęcia nt. „Jak odnaleźć się na rynku pracy – co trzeba wiedzieć szukając pracy?” zostały poprowadzone przez doradców zawodowych: Katarzynę Lechowid oraz Sylwię Karol. Podczas porady omówiono m.in.: zagadnienie „rynku pracy”, metody aktywnego poszukiwania pracy, sposoby w jaki pracodawcy poszukują pracowników oraz przypomniano konstrukcję życiorysu zawodowego. Porada grupowa została zorganizowana w ramach rehabilitacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych pracowników ZAZ-u. W spotkaniach udział wzięło łącznie 27 osób z niepełnosprawnością.

Dodaj komentarz