Spotkanie informacyjne zorganizowane w ramach „Dni informacyjnych na Warmii i Mazurach”

Dnia 24.10.2014 r. odbyło się spotkanie niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu z doradcami zawodowymi Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu, zorganizowane w ramach „Dni informacyjnych na Warmii i Mazurach”.
Podczas spotkania został omówiony obszar aktywizacji zawodowej oferowanej przez instytucje rynku pracy, w tym m.in.: szkolenia, praktyki, staże, pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe. Scharakteryzowano także czynniki wywołujące problemy osób młodych ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy.
Grupową informację zawodową poprowadziły: Katarzyna Lechowid oraz Sylwia Karol. W spotkaniu zorganizowanym w ramach rehabilitacji zawodowej pracowników ZAZ-u udział wzięło 28 osób z niepełnosprawnością.

 

Dodaj komentarz