„Twoja droga do pracy” – relacja z zajęć zorganizowanych przez Urząd Pracy w Biskupcu dla pracowników ZAZ.

 

W maju 2015 r. pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej wzięli udział w grupowej poradzie zawodowej, zorganizowanej przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filię w Biskupcu i poprowadzonej przez doradców klienta – Katarzynę Lechowid oraz Sylwię Karol. ZAZ w Biskupcu od początku swego istnienia współpracuje z lokalnym Urzędem Pracy w zakresie zwiększania kompetencji  niepełnosprawnych pracowników Zakładu.

Zajęcia nt. „Twoja droga do pracy – indywidualny plan działania”, dotyczyły szczegółowego omówienia istoty indywidualnych planów działania, zasad konstruowania IPD oraz opracowania cech dobrego planu. Podczas warsztatowych, intensywnych zajęć  uczestnicy mogli stworzenia plany działania, ukierunkowane na osiągnięcie określonych celów.

Dodaj komentarz