Jubileusz „25 lat PSONI Koło w Biskupcu”

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną to cykliczna impreza na stałe wpisana w biskupieckie środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną. W 2017 roku Dzień Godności zbiega się z 25-leciem ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną i powstania biskupieckiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uroczyste 2-dniowe obchody Dnia Godności będą miały szczególny charakter.

25 maja 2017r. w budynku Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Zawodowym przy ul Żółkiewskiego 17 w Biskupcu odbędzie się  w godzinach 10.00-14.00 konferencja: „Ruch Rodziców – wpływ na jakość życia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Prelekcje wygłoszą między innymi prof. Agnieszka Żyta i Arcybiskup senior Edmund Piszcz. Rodzice i selfadwokaci (osoby z niepełnosprawnością intelektualną walczące o swoje prawa) będą dyskutować o historii i kierunkach rehabilitacji, oraz o doświadczeniu jakie towarzyszy rodzinie, w której jest dziecko z niepełnosprawnością.

26 maja 2017r. z siedziby Stowarzyszenia przy ul Gdańskiej 1 wyruszy o godzinie 10.00 barwny pochód do Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, gdzie  będą kontynuowane uroczystości związane z jubileuszem Stowarzyszenia.

Dzień Godności jest szczególnym świętem środowiska osób niepełnosprawnych. Okazją do integracji i solidarności społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi, ale również ważną okazją do przypomnienia o potrzebach i problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Tegoroczna edycja, ze względu na jubileuszowy charakter będzie skupiona na ruchu rodziców i ich aktywności w walce o „życie bez barier” dla swoich dzieci. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest polską edycją obchodzonego w całej Europie Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Obchody wpisują się w ideę ruchu rodziców, które powołało Biskupieckie PSONI. 25 lat temu inicjatorem intensywnych działań na rzecz poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych stali się sami rodzice, którzy przez lata rozwinęli w Biskupcu system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualna od wczesnej interwencji, poprzez edukację i rehabilitację, aż po aktywizację społeczno-zawodową i pracę na chronionym rynku pracy. Ich nadrzędnym celem  stała się poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie we wszystkich obszarach życia.  Obecnie PSONI Koło w Biskupcu wspiera 285 osób z niepełnosprawnością (głównie intelektualną), bądź zagrożonych niepełnosprawnością w trzech stałych placówkach dziennych, a także różnorodnych programach i projektach.