W Biskupcu utworzono pierwsze mieszkanie chronione.

W Biskupcu utworzono pierwsze mieszkanie chronione.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu dzięki wsparciu Starosty Olsztyńskiego – Małgorzaty Chyziak i Burmistrza Biskupca – Kamila Kozłowskiego utworzyło mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na ponad 80m2 osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły rozwijać kompetencje i umiejętności niezbędne do samodzielnego zamieszkania. Program treningów mieszkaniowych składa się z kilku etapów, podczas których osoby z niepełnosprawnością pod okiem asystenta przez tydzień czasu w miesiącu przebywają w mieszkaniu chronionym, odpowiadając za realizację obowiązków domowych i organizację czasu wolnego. Czas pobytu osoby z niepełnosprawnością w mieszkaniu chronionym jest jednocześnie „opieką wytchnieniową” dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej W Biskupcu utworzono pierwsze mieszkanie chronione.

Zakupy w biskupieckim ZAZ to „Zakupy Prospołeczne”

Zakupy w biskupieckim ZAZ to „Zakupy Prospołeczne”

Zakończyły się V Warmińsko-Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.  2 czerwca 2017 podczas konferencji „Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur“ Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa i Pani Wiesława Przybysz, Dyrektor ROPS uroczyście wręczyły certyfikaty Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” dla podmiotów wyróżniających się wysoką, jakością produktów i usług. Wśród nagrodzonych znalazł się Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez biskupieckie Koło PSONI. Podczas konferencji kierownik ZAZ – Piotr Kubarewicz zaprezentował działalność Zakładu jako „Dobrą Praktykę Ekonomii Społecznej w regionie”.

Czytaj dalej Zakupy w biskupieckim ZAZ to „Zakupy Prospołeczne”

Jubileusz 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu

Dziś zaczęły się obchody Jubileuszu 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. W Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Zawodowym odbyła się konferencja poświęcona roli ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną i jego wpływie na jakość ich życia. W konferencji wzięły udział osoby z niepełnosprawnością, rodzice, kadra Stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz przyjaciele naszego Koła. Czytaj dalej Jubileusz 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu

Jubileusz „25 lat PSONI Koło w Biskupcu”

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną to cykliczna impreza na stałe wpisana w biskupieckie środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną. W 2017 roku Dzień Godności zbiega się z 25-leciem ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną i powstania biskupieckiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uroczyste 2-dniowe obchody Dnia Godności będą miały szczególny charakter.

Czytaj dalej Jubileusz „25 lat PSONI Koło w Biskupcu”

„Możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami – korzyści oraz obowiązki pracodawcy”

„Możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami – korzyści oraz obowiązki pracodawcy” – Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Filii Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Biskupcu przy ul. Chrobrego 26 w Biskupcu.

Czytaj dalej „Możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami – korzyści oraz obowiązki pracodawcy”

Zapraszamy na Wentę Dobroczynną na rzecz PSOUU Koło w Biskupcu

Podaruj im trochę serca

7 lutego 2016 roku o godzinie 15:00 w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. F Chopina w Olsztynie przy ul. Kościuszki 39 odbędzie się XVIII WENTA DOBROCZYNNA na rzecz Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Zawodowego PSOUU w Biskupcu pod honorowym patronatem Metropolity Warmińskiego, prezesa Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce, Burmistrza Biskupca oraz Starosty Olsztyńskiego. W programie wystąpią: Monika Kuszyńska – reprezentantka Polski konkursu Eurowizji 2015 oraz Paweł Burczyk, który poprowadzi aukcję prac plastycznych i darów przekazanych przez VIP-ów.

Czytaj dalej Zapraszamy na Wentę Dobroczynną na rzecz PSOUU Koło w Biskupcu