O zakładzie

Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu działa na podstawie:
1. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie zakładów aktywności zawodowej.
W Zakładzie pracują 34 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym wspierane przez personel rehabilitacyjno-obsługowy. Naszym celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa poprzez pracę.