Historia

Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu został utworzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu 12 grudnia 2011 roku. Koszt utworzenia zakładu został sfinansowany ze środków PFRON na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także ze środków własnych Organizatora.
Zakład działa w sferze Ekonomii Społecznej i jego głównym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych realizowana poprzez prowadzenie działalności usługowo wytwórczej. W ZAZ zatrudnienie znalazło 20 osób z upośledzeniem umysłowym (17 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) zatrudnione w działach: Stolarsko-Rzemieślniczym i Porządkowo-Ogrodniczym. Oprócz działalności gospodarczej Zakład wspiera osoby niepełnosprawne w ramach rehabilitacji ruchowej, medycznej i społecznej – każdy pracownik poza pracą jest objęty godziną rehabilitacji dziennie.
W roku 2013 dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON zatrudnienie w ZAZ znalazło dodatkowe 10 osób niepełnosprawnych. Od grudnia 2013 ZAZ w Biskupcu zatrudnia 30 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności i 12 osób personelu, świadcząc usługi stolarskie i porządkowe, a także produkując podpałki ekologiczne K-Lumet.
W sierpniu 2014 roku powołano do istnienia Dział Gastronomiczny, który zatrudnia 5 pań z niepełnosprawnościami.