Personel

Personel zakładu tworzą pracownicy rehabilitacyjno-obsługowi wspierający niepełnosprawnych pracowników w drodze do samodzielności. Członkowie personelu wspólnie z psychologiem i doradcą zawodowym tworzą Radę programów ZAZ, która przygotowuje i ewaluuje indywidualnie program rehabilitacji niepełnosprawnych pracowników. Personel pracowników etatowych ZAZ tworzą:
Instruktor zawodu
Rehabilitant
Pielęgniarka
Kierowca
Pracownik administracyjny
Księgowy
Kierownik
Funkcję kierownika ZAZ w Biskupcu pełni Piotr Kubarewicz (tel. 667 180 600)